АВТОРИТЕТНИЙ - ПРЕСТИЖНИЙ

АВТОРИТЕТНИЙ - ПРЕСТИЖНИЙ. Ці синонімічні прикметники, як і іменники, від яких вони утворилися, різняться стилістичним забарвленням. Мовна практика засвідчує вживання слова авторитетний переважно у контекстах, що містять позитивну оцінку: авторитетна кандидатура, авторитетний учений, авторитетна думка - це кандидатура, .учений, думка, які заслуговують на повагу і довіру. Престижний має дещо іншу сполучуваність: престижний автомобіль, престижні меблі, престижний одяг, престижне знайомство, престижні зв'язки. У значенні цих словосполучень 'такий, що свідчить про престиж або такий, що служить засобом досягнення престижу часто знаходимо відтінок зневаги чи іронії. (“Культура мови на щодень”, Київ, 1997)