ВИДАТНИЙ, ВИЗНАЧНИЙ, ВІДОМИЙ

ВИДАТНИЙ, ВИЗНАЧНИЙ, ВІДОМИЙ. Ці прикметники-синоніми вживаються як для характеристики особи, так і на означення абстрактних понять, пор.: На портретах у Києво-Могилянській Академії зображені видатні українські гетьмани; Проголошення, незалежності - видатна подія в історії України; На вечорі виступив відомий італійський співак і т. ін.

Найголовніша ознака синонімів - наявність у них спільного значення. В наведених прикладах його можна окреслити так: який відрізняється від інших своїми якостями”. Саме це дає змогу прикметники видатний, визначний, відомий поставити в один синонімічний ряд. Але кожен із синонімів передбачає і додаткові лексичні значення чи їх відтінки. Наведені слова різняться більшим або меншим виявом спільної ознаки. Найвищий ступінь позитивної якості має в цьому синонімічному ряду слово видатний (“який виділяється серед інших якими-небудь надзвичайними рисами, якостями, властивостями”): Христо Ботев - найвидатніший з болгарських революціонерів, поетів і публіцистів національно-визвольної боротьби XIX ст. Таке саме значення має це слово і в усталених словосполученнях типу видатні успіхи, видатна роль, видатні заслуги.

Прикметник визначний можна витлумачити: “який має значні (помітні) досягнення в певній галузі”. Порівняно зі словом видатний у ньому виявляється дещо менший ступінь позитивної високої оцінки, пор.: Після конференції відбулася зустріч учителів із визначними письменниками та художниками області.

У сполученні з абстрактними іменниками успіх, подія, етап, досягнення, місце і под. прикметник визначний дуже поширений. Відомий - це той, "про якого знають, популярний'. Цей прикметник вживається переважно щодо осіб: відома вишивальниця., відомий професор-фізик, відомий художник. Але можна сказати і про картину: це відома картина.(“Культура мови на щодень”, Київ, 1997)