ВІДНОШЕННЯ, ВЗАЄМИНИ, СТОСУНОК, ВІДНОСНО, ЩОДО, СТОСОВНО, ВІДНОСНІСТЬ

ВІДНОШЕННЯ, ВЗАЄМИНИ, СТОСУНОК, ВІДНОСНО, ЩОДО, СТОСОВНО, ВІДНОСНІСТЬ. Відповідно до російських слів отношение, относшпельно часто надуживають словами відношення, відносно, забуваючи про інші, точніші, природніші слова: "Не можна допускати поверхового відношення до такої серйозної справи" замість поверхового ставлення або - ще краще - щоб поверхово ставились; "Відносно цього не може бути двох думок" замість про це (щодо цього, з приводу цього); "Я з ним у добрих відношеннях " замість у добрих стосунках чи взаєминах, зв'язках.

Ось що засвідчує класика: "Слід би було зав'язати міцніші стосунки з тими людьми, що оце вдались до вас" (Леся Українка); "Щодо панни Анелі, то я - певний, що вона плаче десь по кутках"; "Чутки про землю ожили з весною" (М.Коцюбинський). У цих прикладах бачимо тільки слова стосунки, щодо, про, вживання яких і слід додержуватись.

У математиці, а також у філософії й логіці слово відношення є єдиний відповідник російському науковому терміну отношение, наприклад: відношення а : Ь = с : а.

В українській науковій термінології є ще слово відносність: теорія відносності.

Замість штучного вислову "у всіх відношеннях" відповідно до російського во всех отношениях, наприклад: "Це мені зручно в усіх відношеннях",- слід користуватись давніми українськими висловами всіма сторонами ("Славне було Запоріжжя всіма сторонами". - Збірка пісень П.Лукашевича), з усякого (з кожного) погляду ("Це вигідно нам обом з усякого погляду".- 3 живих уст), як не глянь, як не подивись, з усіх боків, усебічно, зусебіч, у всіх планах.

Останнім часом набуває дедалі більшого поширення слово стосовно замість недоладного вислову "по відношенню": "Стосовно місцевих умов він розробив систему обробітку грунту"; "Стосовно цього неподобства вже казали не раз". Проте не слід забувати й відомі слова щодо, про, приклади вживання яких наведено вище. (“Як ми говоримо”, Борис Антоненко-Давидович, 1994)