БІЛОРУСЬ чи БЄЛАРУСЬ

БІЛОРУСЬ чи БЄЛАРУСЬ?

 Друга назва часом трапляється в мові засобів масової інформації. Вона відбиває тенденцію якомога точніше передавати звучання білоруської самоназви. І хоч в «Українському правописі» застережено про передачу е в російських і білоруських географічних назвах, тобто про написання типу Бєлгород, Свє'тлогорськ, проте правописна традиція української літературної мови диктує написання Білорусь за ана­логією до колишньої офіційної назви Білорусія. Така традиція зберігається і для загальних назв білоруси, білоруський. (“Культура мови на щодень”, Київ, 1997)