ВИРІВНЯНИЙ чи ВИРІВНЕНИЙ

ВИРІВНЯНИЙ чи ВИРІВНЕНИЙ?

Пасивні дієприкметники минулого часу утворюються від перехідних дієслів переважно доконаного виду за допомогою суфікса -н-, рідше - -т-: написати - написаний, розбити - розбитий.

Якщо основа інфінітива закінчується на й або і (після голосного), то перед суфіксом -н- у дієприкметнику ці голосні замінюються відповідно на е, є: звільнити -звільнений, напоїти - напоєний,

Якщо основа інфінітива закінчується на приголосний, то між ним і суфіксом -н- у дієприкметнику з'являється вставний звук е: принести - принесений, привезти - привезений.

У слові вирівняти основа закінчується на я, отже, заміни звуків немає: вирівняний. Наприклад: При слабкому вітрі і невирівняному полі агрегат спрямовують уздовж оранки. При вирівняному полі слід орієнтуватися за напрямком вітру (з довідника).(“Культура мови на щодень”, Київ, 1997)