ГЕНЕЗИС

ГЕНЕЗИС (грец. genesis - походження) – 1) походження, виникнення видів, угруповань чи будь-яких інших систематичних і ценотичних одиниць; 2) у широкому розумінні – зародження і подальший процес розвитку явища, об’єкта, що призвів до певного стану, виду.