Словник-довідник містить понад 2000 словникових статей усіх частин мови трьох видів: а) стаття-коментар; б) стаття-відсилка до коментаря чи коментарів; в) стаття, в якій є й коментарі, й відсилки. Реєстровими словами є англійські слова, для кожного з них наводиться транскрипція та граматична характеристика, а також ті його значення, які розглядаються у статті. Переважна більшість статей-коментарів містять по кілька пунктів, у яких розглядаються різні семантичні, морфологічні та синтаксичні характеристики реєстрового слова. У статті-коментарі часто даються списки англійських слів, яким притаманні такі самі характеристики, як і в реєстрового слова. У статтях цих слів наводяться посилання на коментарі, у яких вони згадуються як такі, що характеризуються тими самими рисами, що й відповідні реєстрові слова. 

            Автори приділяли велику увагу відсилкам, оскільки вони виявляють ту мережу зв’язків між словами, які вказують на системність лексики. Часто від слова є відсилки до кількох коментарів, кожен з яких розкриває певні риси даного слова. Наприклад, від BELGIAN n є відсилки до AFRICAN n, CAPITAL a, NATIONALITY n. У коментарі до AFRICAN n згруповано слова, які утворюються від відповідної географічної назви за допомогою суфікса -AN; у коментарі до CAPITAL a даються вказівки щодо написання з великої літери ряду слів, які в українській мові пишуться з малої, а коментар до NATIONALITY n розкриває способи вираження національної приналежності людини.

              До словника додається індекс українських слів, з якими зіставляються англійські слова. Довідник може бути використаний тими, хто вивчає англійську мову, викладачами, укладачами підручників та посібників з англійської мови, а також перекладачами.

         Автори висловлюють щиру подяку рецензентам, а також працівникам Українського мовно-інформаційного фонду АН України та Лабораторії комп’ютерної лінгвістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за допомогу в комп’ютерному оформленні словника.