Корпус української мови

Корпус української мови (інформаційно-довідкова система). Призначений для пошуку лексем та словоформ в українських текстах певного стилю (для окремих частин корпусу також можливий пошук морфем, морфемних і синтаксичних структур). Розрахований на широке коло користувачів (науковці, викладачі, учні та студенти, редактори, письменники та ін.).

Електронний підручник української мови

Електронний підручник української мови з інтерактивним тестуванням, можливістю перегляду зроблених при тестуванні помилок та збереженням результатів тестування на сервері. Комплексна навчальна система, призначена для широкого загалу користувачів.

Офіційна сторінка Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка

Сайт містить інформацію для вступників, а також студентів і аспірантів. Представлено відомості про структуру, співпробітників Інституту, довідкові матеріали та новини.

Наймилозвучніше слово української мови

Цей проект-опитування започатковано нами для усіх закоханих в українську мову: для батьків і дітей, для академіків і для школярів, для українців з діда-прадіда і для тих, хто тільки починає відкривати для себе барви української мови.

Ігри

Пізнавальні лінгвістичні ігри online. Матеріали, представлені в електронному вигляді, полегшують процес навчання, а також роблять його цікавішим. А якщо навчання-пригадування відбувається ще й у формі гри, відомої з самого дитинства...

Морфемно-словотвірна база української мови

Мета проекту:

  • Створення морфемної бази даних української мови (170 тис. слів);
  • Укладання морфемно-словотвірних гнізд зі словотворчими значеннями морфем.

Морфний сегментатор українського тексту

Система, що опрацьовує словоформи тексту, доповнюючи їх кодами граматичної належності до певної частини мови та розчленовуючи на морфи (кореневі та афіксальні) з відповідними індексами.