Довідкова служба

Переважна більшість пересічних людей, а особливо нелінгвісти, переконані, що вони добре знають мову. Розумні ж люди твердо знають: щоб справді майстерно оперувати такою тонкою матерією, як мова, потрібно її плекати, потрібно постійно вправлятися.

Ми пропонуємо Вам допомогу щодо правильного використання багатющих ресурсів української мови - звертайтеся до нашої віртуальної довідкової служби. На її сторінках Ви можете ознайомитися з архівом запитань і поставити своє власне. Наші спеціалісти докладуть максимум зусиль для того, щоб дати вичерпні відповіді на Ваші запитання.

Культура мовлення

Що ми розуміємо під поняттям культури мови? У чому полягає справді висока мовна культура? Насамперед – у бездоганному користуванні лексичними і граматичними нормами літературної мови, у правильній вимові слів і вживанні нормативних наголосів у словах. Проте висока культура мови – це не тільки знання властивих мові закономірностей, певний ідеал мови, який існує в нашій свідомості і проявляє себе в творах класичної літератури. Це насамперед уміння активно користуватися набутими знаннями, творчо застосовувати їх.

Уміння вжити відповідне оцінне слово для кожної мовної ситуації створює ту єдність форми і змісту, яка й робить мову красивою, вражаючою, такою, що надовго запам‘ятовується.

"Український правопис"-онлайн

Не знаєте, як правильно написати? Здивовані редакторською правкою? Спробуйте знайти відповідь самостійно, за допомогою словників та довідників. До Вашої уваги - інформаційно-пошукова система "Український правопис".

"Культура мови на щодень"

Сьогодні, коли дедалі більше наукової та науково-популярної інформації про мову з’являється в електронних засобах, причому в доступній, зручній для масового користувача формі, вчитель, викладач, студент, учень має змогу швидко й оперативно скористатися матеріалами науково-популярного видання «Культура слова», опублікованими упродовж 30 років (від 1967 до 2007 р.) у 70 випусках. До вашої уваги - онлайн-версія дискового проекту "Культура мови на щодень".

Кожну статтю подано окремим файлом. Посилання на статті здійснюється через одиниці з "Бази лінгвістичних термінів" - термінів, якими послуговувалися науковці у "Культурі слова", - а також за допомогою загального пошуку будь-яких слів або фраз, що трапилися у тексті публікації. Крім того, на диску розміщено перелік слів ("Мовні труднощі"), які свого часу досліджували автори статей журналу. Користувач може також знайти тут список персоналій - майстрів слова чи науковців, творчість чи робота яких стали предметом дослідження у публікаціях. Кожна одиниця з переліків "База лінгвістичних термінів", "Мовні труднощі", "Персоналії" спрямовує читача до відповідної статті. Оскільки в журналі "Культура слова" значну частину статей присвячено вивченню стилістичних особливостей сучасної української мови, на диску також розміщено видання "Українська лінгвостилістика XX - початку XXI ст.: система понять і бібліографічні джерела" - зручний навігатор у сучасній лінгвостилістиці. Це видання підготував відділ стилістики та культури мови Інституту української мови і опублікував 2007 року.

 

 

Підготуємося до іспитів

Яку оцінку поставить екзаменатор? Важко відповісти на це питання. Оцінка залежить не тільки від того, що ви сказали на іспиті, але й від того, як ви це сказали.

Якщо Ви думаєте, що визубрити конспект лекцій достатньо для отримання позитивної оцінки, то помиляєтеся. Іспит - стрес, а в стресовому стані людина може як мобілізуватися, так і розгубитися й не згадати найголовнішого. Використання матеріалу цієї рубрики допоможе Вам під час випробувань відчувати себе впевнено не тільки інтелектуально, а й психологічно.

Абітурієнту

Кожен абітурієнт повинен показати хороші теоретичні знання української літературної мови – її словникового складу, звукової будови, морфології, синтаксису, стилістики і правил пунктуації, обов’язково наводячи при усній відповіді приклади.

Йому також потрібно виявити належний рівень практичного володіння усним і письмовим мовленням, викладаючи думки логічно, послідовно, з використанням усього мовного багатства і дотриманням орфоепічних норм. Для декого подібне завдання потрібно буде виконати й щодо іноземних мов.

Основні вимоги до рефератів

Вимоги до змісту та оформлення наукового реферату, розроблені в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з урахуванням Держстандарту.

Мнемотехніка

Ефективність запам'ятовування й збереження в пам'яті певного предмета, тексту або явища залежить від особливостей їхньої побудови або організації, які зазвичай виявляє людина в процесі запам'ятовування. Саме організуюча розумова діяльність і емоційні прояви, що супроводжують сприйняття, лежать в основі запам'ятовування матеріалу і його подальшого відтворення.

Коли час зупиняється?

Чому, коли Ви «витаєте в хмарах», іноді здається, що час навколо зупиняється? Учені стверджують, що вони можуть тепер пояснити, чому, коли Ви спрямовуєте пильний погляд на який-небудь предмет, нам здається, ніби всі інші об'єкти рухаються повільніше, ніж звичайно, а іноді навіть зупиняються.

Індивідуальні особливості пам'яті

Усі люди наділені певними здібностями фіксування інформації. Утім, у всіх людей вони різні. З одного боку, у різних людей краща або зорова, або слухова, або рухова пам'ять. З іншого боку - у різних людей різний рівень організації пам’яті, хоча й кажуть, що краще один раз побачити, ніж сто разів почути, але стосовно запам'ятовування це не завжди так.

Страшні наслідки безтурботного зубріння

"Зубріння" - це небезпечний для здоров'я й психіки й неефективний прийом запам'ятовування текстів...

Оформлення бібліографічного опису у списку джерел і списку опублікованих робіт

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел і списку опублікованих робіт, які наводять у дисертації та авторефераті.

Довідник здобувача наукового ступеня. Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації / Упроядник Ю.І.Цеков. - К.:Редакція "Бюлетеня Вищої атестацйіної комісії", 2000. - С. 28-30.