Усі люди наділені певними здібностями фіксування інформації. Утім, у всіх людей вони різні.  З одного боку, у різних людей краща або зорова, або слухова, або рухова пам'ять. З іншого боку - у різних людей різний рівень організації пам’яті, хоча й кажуть, що краще один раз побачити, ніж сто разів почути, але стосовно запам'ятовування це не завжди так.

    Одні люди добре засвоюють рухи, у них легко формуються різноманітні рухові навички. Інші можуть із легкістю запам'ятати такі складні контури й форми, які іншим зовсім недоступні. При цьому зорова пам'ять може демонструвати дивовижні властивості. Так, під час іспиту при підготовці до відповіді студент виклав зміст матеріалу, але в кутку одного аркуша залишив порожнє місце. Виявилося, що це місце призначене для малюнка, який він ніяк не міг згадати. Люди з вираженою слуховою пам'яттю можуть не тільки запам'ятати, але й відтворити вперше почуті досить складні музичні твори.

     Ці особливості пам'яті можуть бути вродженими, але можуть бути пов'язані й з особливостями професійної діяльності людей або умовами сфери, у якій розвивається й формується людина.

     Так, радист високого класу спокійно утримує в пам'яті більше 10 цифр, іноді й 15-20. Професія дегустатора заснована на добре розвинутій смаковій пам'яті. А фахівці ткацького виробництва розрізняють велику кількість відтінків навіть чорного кольору. Спортсменові необхідно мати гарну рухову пам'ять, музикантові - слухову, а педагогові, зокрема, - пам'ять на обличчя й прізвища.

     Висновок із усього вищесказаного очевидний: для користі справи, професійного успіху або просто "не надривного" навчання, краще говорити з пам'яттю тією мовою, яка їй потрібна.

     Відразу виникає запитання: "Як з'ясувати переваги нашої пам'яті?"
Зверніться до своєї пам'яті й пам'яті членів вашої родини
. Поцікавтеся, яким чином у кожного з вас відбувається запам'ятовування, скажімо, номерів телефонів. Постарайтеся запам'ятати список слів. Що у вас вийшло? Як ви їх запам'ятали: на слух або зором?

     Психологами експериментально отримані дані про підвищення ефективності запам'ятовування при одночасному залученні різних дій. Після взаємодії зорової, слухової(мовної) пам'яті із включеними компонентами міркування можна легко запам'ятати матеріал. У багатьох людей продуктивність пам'яті може підвищитися, якщо до роботи пам'яті підключити які-небудь автоматизовані дії, наприклад ходіння.

     Незважаючи на те, що механізм виконання подібних спільних дій ще не зовсім зрозумілий, знанням такої особливості психіки не слід нехтувати. Ця особливість пам'яті непомітно для кожного з нас "вписується" у психічні процеси. Ми розмахуємо руками, засвоюючи нову діяльність, інтенсивно, нехай звичайно й неусвідомлено, використовуємо напругу м'язів, що мають до неї пряме відношення. Так, першокласник, навчаючись письму, не тільки водить ручкою по паперу, але й допомагає собі рухами мови, губ, певним положенням голови.

     У ряді випадків індивідуальні особливості пам'яті можуть проявлятися як феноменальним розвитком пам'яті в цілому, так і в надзвичайній продуктивності окремих її видів. Історія знає багато прикладів, що стосуються пам'яті видатних людей. Такі полководці, як Македонський, Суворов, Наполеон, знали імена майже всіх своїх солдатів. Сенека міг запам'ятати й повторити 2 тисячі слів після однократного їхнього прослуховування. Феноменальна пам'ять Шерешевського, однак, - це особливий випадок, пов'язаний з індивідуальною будовою психіки цієї людини. Щодо інших людей більше ймовірний варіант, коли власники надзвичайної пам'яті на обличчя, цифри й слова використовують спеціальні засоби й прийоми