Англо-український словник „ГЛОСА” перший із цієї серії навчальних словників, призначений для початкового етапу вивчення англійської мови. Словник містить понад 3 тисячі найуживаніших слів та понад 10 тисяч прикладів вживання цих слів. Може використовуватися учнями середньої школи та студентами першого курсу гуманітарних навчальних закладів. Наявність у словнику великої кількості прикладів сполучуваності реєстрових слів сприятиме опануванню учнями навичками усного мовлення. Слугує як лексичний мінімум при укладанні навчальних посібників і підручників.(Автори: Перебийніс В.І., Рукіна Е.П.,Бобкова Т.В. Програмне забезпечення: Сорокін В.М.)