Словники

Добірка словників різних типів. Можливість онлайнового перекладу слів.
Всесвітній словник української мови
 Новий відкритий словник української мови. Збірка антонімів, синонімів, фразеологізмів, тощо.
Російсько-український словник сталих виразів
 Російсько-український словник, що містить сталі вирази та фразеологізми.
Український вікісловник
 багатомовний словник до вільного наповнення — україномовний розділ проекту Wiktionary
"Червона книга України"
 "Червона книга України" Словники до «Червоної книги України». Українські назви рослин. Латинські назви рослин. Українсько-російський словник.
Пере
 Перекладачка з відкритим кодом
Словник
 Багатомовний словник
Російсько-український академічний словник А. Кримського та багато іншого
 
Словники України он лайн
 Словник синонімів української мови Російсько-український словник сталих виразів Словник іншомовних слів
Гуцульський словник
 Науково-популярний диференційний короткий словник гуцульських говірок.
Українсько-японський, японсько-український словник онлайн
 Українсько-японський, японсько-український словник онлайн. Словник безкоштовний. Наявний український і японський інтерфейс, а також українська і японська віртуальна клавіатура для вводу слів у поле для пошуку.
ABBYY Lingvo
 Багатомовний перекладач
Pragma он-лайн переклад
 Підтримує наступні мови: англійську, голландську, італійську, іспанську, латиську, німецьку, португальську, російську, українську та французьку.
Антисуржик
 Стане у нагоді всім, хто хоче розмовляти чистою українською мовою.
Економічний енциклопедичний словник
 
Словник англійської мови
 Ілюстрований словник
Словник технічних термінів
 Проект англо-українського словника технічних термінів
Словник українського жаргону, укладений Лесею Ставицькою.
 
Українські словники на multikulti.ru
 Англо-український та україно-російський словники для Lingvo
Українсько-англійські словники
 Тлумачний словник англійських запозичень, англо-український словник, тлумачний словник захисту інформації та ін.
"Червона книга України"
 Словники до «Червоної книги України». Українські назви тварин.Латинські назви тварин. Українсько-російський словник
Невеличкий словник компютерних термінів
 Тримовний словник: ангійсько-російсько-український
Перелік українських наукових назв птахів фауни України
 Подано назви птахів трьома мовами.
Словник англіцизмів
 Словник англіцизмів (запозичень з англійської мови)
Словник із захисту рослин
 Англо-український словник із захисту рослин
Словник іншомовних слів
 Пошукова система іншомовних слів
Словник менеджменту
 Тлумачний словник з менеджменту (теорії керівництва)
Словник скорочень української мови
 Словник скорочень української мови
Тлумачний словник ділових ідіом
 Короткий англо-український тлумачний словник ділових ідіом
Тлумачний словник постекономічного суспільства
 Цікавий гумористицний словнничок
Тримовний словник
 Trilingual Ukrainian Dictionary. English, French and Ukrainian
Українські прислів'я та приказки
 Інтегральний пошук українських прислів'їв, приказок та порівнянь
Українсько-англійський та англо-український он-лайнові словники
 Представлено два види словників: express та proffecional
КіберМова
 Ресурси і програми для письмової та усної української мови. Мережеві словники он-лайн.
Додати посилання на ресурс у Internet у поточний розділ