Валерій АКУЛЕНКО

29 липня 1925 р. — 20 липня 2007 р.

український мовознавець, фахівець із загального типолого-контрастивного мовознавства, соціолінгвістики, германістики, славістики.