Є поверхня - немає ...?

Є поверхня - немає ...?

Родовий відмінок множини від іменника першої відміни поверхня має нульове закінчення: поверхонь. Правило вчить: якщо іменник першої відміни має в називному відмінку однини перед закінченням сполучення двох приголосних, то в родовому множини між ними з'являється о або е (є). О з'являється тоді, коли в іменнику після приголосного основи є суфікс -к-: циганка - циганок, дочка - дочок, миска - мисок, книжка - книжок, дичка -дичок, кличка - кличок, дошка - дощок, пляшка ~ пляшок, а також в іменниках кухня - кухонь, сосна - сосон сосен), сукня - суконь, поверхня - поверхонь, ігри - ігор. В інших іменниках з'являється е (є): бойня - боєнь, війна - воєн війн), лазня ~ лазень, шабля. - шабель, стайня. - стаєнь, мітла - мітел.

Немає, як правило, вставних о, е (є) в іменниках іншомовного походження: арфа - арф, пальма - пшіьм, шайба - шайб, лейба - лейб, догма - догм, форма -форм, норма - норм. Але, якщо іншомовний іменник закінчується на -к(а), то перед ним з'являється о: арка -арок, марка - марок, фісташка - фісташок