Немає Олега Вітра чи Олега Вітру

Немає Олега Вітра чи Олега Вітру?

Труднощі виникають з вибором форм родового відмінка прізвища Вітер і кличного відмінка власного імені Олег. Загальна назва вітер (пор. мороз, туман) ^ає в родовому відмінку закінчення -у: (немає) вітру, морозу, туману. Проте, коли ці назви стають власними найменуваннями, то вони мають закінчення -а, -я, подібно до інших назв істот, що належать до другої відміни іменників чоловічого роду, тому пишемо Олега Вітра, Олександра Мороза.

У сучасній мовній практиці паралельно існують форми кличного відмінка від імені Олег: Олегу і Олеже. Перша утворена під впливом іменників чоловічого роду на типу Левко - Левку, друга за іншим зразком: Павло - Павле, Петро - Петре, пор. також: робітнику і робітниче, але друже, соколе і под.

Часто сумніваються, як утворити форму кличного відмінка від імені типу Андрій, Юрій. Кличний відмінок від цих імен утворюється так: шановний Андрію, пане Юрію і под.

Прізвища чоловічого роду на ц типу Гурвіц, Шварц, Лівшиц, Перетц в орудному відмінку відмінюються так само, як загальні назви типу шкіц, тому пишемо Гурвіцом, Шварцом, Лівшицом, Перетцом.