Позиционировать

Як правильно перекласти рос."позиционировать" і похідні "позиционирование, позиционированный" українською - "позиціювати, позиціювання, позиційований" (в пресі зустрічається рідше) чи "позиціонувати, позиціонувати, позиціонований" (зустрічається частіше)?
 
Український переклад російського слова "позиционировать" - "позиціонувати", відповідно позицонирование - позиціонування і т. д. Ці слова відсутні у словниках орфо, тлумачному обох мов, однак вони останнім часом справді вживаються у публіцистичних текстах. Слово "позиціонувати" похідне від іменника "позиція", "ува" - віддієслівний суфікс зі значенням "здійснювати дію, властиву тому, що названо мотивуючим іменником", "он" - виконує роль інтерфікса між коренем та суфіксом. Наприклад: "еволюція" - "еволюці-он-ува-ти"