Анатолій ЗАГНІТКО

Народився 14 жовтня 1954 року в селі Кацмазів Жмеринського району Вінницької області.

Український мовознавець, доктор філологічних наук, автор праць  з теоретичних проблем граматичних категорій української мови («Морфологічні категорії іменника в синтагматиці і парадигматиці», 1989; «Дієслівні категорії в синтагматиці і парадигматиці», «Система і структура граматичних категорій дієслова», «Структура та ієрархія валентних значень дієслова», «Морфологічні категорії в системі предикатності і предикативності речення», усі - 1990; «Теоретична граматика української мови: Морфологія», 1996) та функціональної морфології («Основи функціональної морфології української мови», 1991).