п’ята Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю ”Мовна освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітт

 дослідження освітніх тенденцій в інформаційному суспільстві, виявлення можливих труднощів і проблем в освіті  ХХІ століття та перспектив наукового пошуку.  

            Теоретико-методологічні засади розвитку мовної освіти в контексті нової освітньої парадигми.

    Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень.

     Актуальні аспекти раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном.

     Новітні технології викладання іноземних мов у загальноосвітній та вищий школі.

     Безперервний професійний розвиток вчителів іноземної мови в умовах інформаційного суспільства.

Назва: п’ята Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю ”Мовна освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітт
Тематика:
Час проведення: 4 – 8 листопада 2013 р.
Місце проведення: Житомирський державний університет імені Івана Франка м. Житомир,10008, вул. В. Бердичівська, 40.
Оплата: 100 грн
Зворотній зв'язок: 38 0412 34 -56- 83, www.zu.edu.ua