Статистика текстів
 

:СЕРЖАНТ МУРЧИК:КНИГА ЗАБУТТЯ:ВАСИЛЬ СЛАПЧУК:ХУДОЖНЯ ПРОЗА

Стиль:художні тексти
Приблизна кількість слововживань: 6 196
Видано:Ярославів Вал:Київ
2013
Жанр: оповідання
Оброблених речень: 901
ВузлиРівні
Середня кількість
дисперсія по кількості
середньо-квадратичне відхилення по кількості
Автор: Слапчук Василь
aa
Частотні словники

сортувати за

сортувати за
Фільтр