Електронний словник мови Тараса Шевченка

...читайте
Од слова до слова,
Не минайте ані титли,
Ніже тії коми,
Все розберіть...

"І мертвим, і живим..."

Про проект

 

Перейти до користування словником >>

Лінгвістичний корпус текстів Тараса Шевченка – складова частина ширшого проекту «Корпус української мови», який розробляється та підтримується лабораторією комп’ютерної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (керівник проекту – Н. Дарчук).

 

Матеріалом для корпусу текстів Шевченка послужили його поетичні твори, написані українською мовою. Кожному зі слів у ході автоматичного морфологічного аналізу приписано морфологічні характеристики. А за допомогою морфного сегментатора словоформи поділено на морфи (кореневі, афіксальні).

 

На основі цієї лінгвістичної інформації користувачі корпусу можуть здійснювати такі типи пошуку у корпусі текстів Тараса Шевченка:

– певних лексем чи словоформ (задаючи в поле пошуку лише його початкові літери чи повну графічну форму);
– слів за морфологічними характеристиками (задаючи параметри частини мови, а для окремих частин мови вказуючи категорії: числа, відмінку, особи тощо);
– кореневих та афіксальних морфів.

Видані результати пошуку можна сортувати за алфавітом або частотою вживання.