Перейти до словника>>

Словник українських прийменникових колокацій (усталених сполучень) є результатом зіставлення частотних списків лем і словоформ усталених сполучень з підкорпусу законодавчих текстів Корпусу української мови. Реєстр словника нараховує понад 1415 колокацій 29 українських прийменників. За реєстрову одиницю прийнято усталене сполучення прийменника з певною формою колоката: відмінкові форми керованого іменника утворюють різні колокації, тоді як сполучення прийменника з колокатом у формі однини й множини належать до однієї колокації. Реєстр корпусного словника обмежено усталеними прийменниковими сполученнями, сума частот яких становить не менше ніж 10 разів на 1 млн слововживань.

Укладач   Тетяна Бобкова, програміст – Віктор Сорокін.