Соціо-, психолінгвістика і прагматика
Соціо-, психолінгвістика і прагматика
Назва  Розмір   
1 Психологічний фактор у поетичному мовленні.
Лисиченко Лідія.
12,1 Kb
2 Ознаки діалогічного мовлення у сімейному дискурсі.
Бігарі Ганна.
12,4 Kb
3 Лінгво-психологічна проблематика мовленнєвого ритму.
Воронін Дмитро.
11,1 Kb
4 Мовна картина світу: дефініції, проблеми, перспективи
Бондарчук Л.
9K
5 Значеннєве навантаження прикметників у мовленні дітей молодшого шкільного віку (на матеріалі асоціативних експериментів)
Акуленко А.
10K
6 Сoціофонетична варіативність ритмічної організації тексту
Покидько О.
10K
7 Стійкі порівняння як одиниці внутрішнього лексикону людини: експериментальне дослідження
Гапченко О.
11K
8 Психолінгвальні чинники мовленнєвого впливу
Ковалевська Т.
15K