Морфологія
Морфологія
Назва  Розмір   
1 Обчислення омонімів у процесі конструювання лінгвістичних процесів
Алексієнко Л., Дарчук Н.
13K
2 Субстантивовані назви у термінолексиці вишивання
Зінченко І.
11K
3 Оцінні назви осіб, утворені неморфологічними способами в українській мові.
Вільчинська Т.
10K
4 Індивідуально-авторські адвербіальні новотвори в українській поезії ХХ століття
Вокальчук Г.
12K
5 Графічна фіналь як засіб граматичної диференціації слів
Олійник Н.
9K
6 Граматичне значення роду і граматична форма в прізвищах, співвідносних з іменниками спільного роду
Мерінов В.
9K
7 Службові слова в науковій концепції частин мови І.К.Кучеренка
Симонова К.
11K
8 Електронний підручник з української мови
Зубань О.
134K