Синтаксис
Синтаксис
Назва  Розмір   
1 Синтаксичні варіанти і норма
Терлак З.
15K
2 Порівняння: форма чи зміст?
Арібжанова І.
11K
3 Семантика дієслова-зв’язки
Образцова О.
10K
4 Темпоральний дейксис відмінкових форм у давньогрецькій мові
Звонська Л.
9K
5 Лінгвокультурологічні аспекти українського поетичного мовлення
Шевченко М.
12K
6 Лінгвістичні основи навчання правопису слів іншомовного походження (на матеріалі ветеринарної термінології)
Колєнцова В.
10K
7 Від синтаксеми до надфразної єдності: вчення про предмет синтаксису
Гуйванюк Н.
13K
8 Граматичні проблеми апеляції (зверненої мови) у працях І.К. Кучеренка
Скаб М.
15K
9 Спільний компонент у структурі речення української мови
Лаврінець О.
10K
10 Складне прийменникове словосполучення в сучасному синтаксисі
Різник С.
9K