Тезаурус з комп'ютерної лексикографії

Спеціалізований тезаурус з комп’ютерної ідеографії (онлайн-версія аналогічного комп'ютерного словника) представляє терміносистему комп’ютерної ідеографії, яка на сьогодні налічує 75 термінів. Одиниці є характерними для цього типу словників – це іменники й іменниково-іменникові чи іменниково-прикметникові словосполучення у різних комбінаціях (також у формі абревіатур) обсягом від 2 до 4 слів. Переважна частина одиниць стосуються тільки предметної галузі, але є й спільні з іншими мовознавчими розділами.

Макроструктура тезауруса представлена родо-видовим деревом термінів. Максимальна глибина ієрархізації складає шість інтервалів. Словникова стаття ТКІ складається з заголовної одиниці-терміна та дефініції.

Автори: О. Сірук (лінгвістична частина), В. Сорокін (програмне забезпечення).


 

Рекомендуємо для зручного повторного пошуку закрити всі вузли, клікнувши на них мишею. Тоді буде зручніше знайти автоматично відкритий термін.