Конференції
Інформація про наукові філологічні конференції, семінари, навчальні програми, конкурси, гранти
13.11.2014
Мова як світ світів: граматика і поетика української мови
Міжнародна наукова конференція «Мова як світ світів: граматика і поетика української мови»
04.11.2013
п’ята Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю ”Мовна освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітт
30.09.2013
V Міжнародний Кримський лінгвістичний конгрес
23.05.2013
ІІ Міжнародна наукова конференція «МОВА – ЛІТЕРАТУРА – КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ»,
23.04.2013
Всеукраїнська наукова конференція “Слово в літературі: сакральне і профанне'
23.04.2013
ІІІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних заклада
05.04.2013
Всеукраїнська наукова конференція “Літературний процес: територія Гутенберга чи віртуальна реальність?”
11.03.2013
XLII Международная филологическая конференция
21.03.2013
міжнародна наукова конференція “Література в контексті пост/гуманізму і віртуальності”
05.02.2013
VIII Международная заочная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культуро