Ведмежа послуга мові та інформатизації

У Верховній Раді України зареєстрований законопроект:

 

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про Національну програму інформатизації

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України "Про Національну програму інформатизації" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р. № 27-28, ст.181; 2002, № 1, ст.3) такі зміни:

1. Доповнити Закон статтею 211 такого змісту:

"Стаття 211. Лінгвістичне забезпечення Національної програми інформатизації

Реалізація машин для автоматичної обробки інформації (персональних та інших комп'ютерів) може здійснюватися в Україні лише за умови обладнання їх інтегрованою лексикографічною системою "Словники України".

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2006 року.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf3511=27078


Цей законопроект отримав декілька несхвальних відгуків, зокрема офіційний відкритий лист від Інтернет Асоціації України, який ми рекомендуємо почитати:

http://www.inau.org.ua/inau/bin/view/Main/Letter1

Також цей законопроект обговорюється на сайті Майдан:

http://www2.maidan.org.ua/n/free/1142435274

18 березня 2006

Також у категорії Мовні проблеми в Україні