Частотні словники з

філософії
літературознавства
мовознавства


Частотний словник з тематики трьох наукових галузей - мовознавства, літературознавства та філософії (далі ЧН) є першим частотним словником наукового стилю (укладено у 2001 році). Він продовжує серію частотних словників української мови, розпочатою у 1981 р. Частотним словником сучасної української художньої прози (у 2 тт., відп. ред. В.С.Перебийніс. К., Наук. думка ), який був укладений колективом авторів Відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту мовознавства НАНУ. Перший словник укладався вручну. Інші словники цієї серії укладалися за допомогою комп'ютера (Частотний словник публіцистики - за грантом Фонду Відродження - той же колектив авторів, Частотний словник поезії у Київському національному університеті і тепер ЧН в Інституті мовознавства НАНУ).

У роботі над укладанням словника брали участь співробітники Відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України Критська В.І. (канд.філол.наук), Колєнов Г.В. (програміст), Недозим Т.І. (програміст), Орлова Л.В. (канд.філол.наук), Пуздирєва Т.К. (мол.наук.співр.), Романюк Ю.В. (канд.філол.наук).