Частотний словник сучасної української поетичної мови

Продовжує серію частотних словників української мови. Словник репрезентує лексику поетичної мови, одержану на вибірці з української поезії кінця ХХ ст.

Частотний словник українського публіцистичного стилю – 2004

Укладений за матеріалами всеукраїнських та обласних газет, виданих протягом кінця 2003 та всього 2004 року.

Частотні словники корпусу

Серія частотних словників підготованих на базі дослідницького корпусу сучасної української мови.

Частотний словник художньої прози

Перший із серії частотних словників сучасної української літературної мови. Обсяг - 500 тисяч слововживань, узятих з 25 прозових текстів.

Частотний словник сучасної української публіцистики

Перша в українській лексикографічній практиці робота, у якій представлено лексичний склад мови періодики з повними статистичними характеристиками вживаності кожного реєстрового слова. 

Частотний словник наукового стилю

Частотний словник, укладений на матеріалі наукових текстів з мовознавства, літературознавства та філософії.