Словник Алфавітно-частотний словник Частотний словник граматичних класів
Зведений словник
Політика
Суспільство
«Помаранчева революція»
Культура
Закон
Економіка
Спорт
Здоров’я
Релігія
Попарне порівняння  

Пропонуємо новий Частотний словник українського публіцистичного стилю – 2004. Перший ЧС публіцистики-1994 був укладений десять років тому.

Увага до цього стилю пояснюється тим, що сфера його використання - політичне, суспільно-культурне життя людей, виробнича діяльність, а основні ознаки стилю: спрямованість на новизну, актуалізація сучасності, політична, суспільна, морально-етична оцінка життя. За десять років сталися деякі зміни у житті України, що не могло не відбитися на мовних засобах. Наявність ЧС-1994 дає можливість читачеві зробити порівняльний аналіз, виявити інноваційні процеси, які відбулися у лексиці за цей період, адже основне призначення публіцистики – служити розв’язанню суспільно-політичних питань, активно впливати на читачів, переконувати у справедливості певної ідеї, пропагувати прогресивні ідеї, учення, знання, здоровий спосіб життя. Тому матеріал групувався за рубриками: Політика (67 тис. слововживань), Суспільство (56 тис.), «Помаранчева революція» (54 тис.), Культура (46 тис.), Закон (29 тис.), Економіка (20 тис.), Спорт (12 тис.), Здоров’я (6 тис.), Релігія (6 тис.). Загальний обсяг вибірки складає 300 тис. слововживань – такий же, як і ЧС-1994, як і принципи укладання та статистичні характеристики, якими супроводжується кожна лексема і словоформа (див. Передмову до ЧС-1994). Але є і суттєва відмінність у подачі матеріалу: кожна реєстрова одиниця шляхом натиснення миші подає всі контексти вживання одиниці та відповідне джерело цитування.