Українсько-італійський граматичний словник є результатом спільного проекту Київського (Україна) та Флорентійського (Італія ) університетів.

Словник містить близько тисячі статей, які описують приблизно три тисячі українських дієслів з їхніми італійськими еквівалентами.

Вхідною мовою Словника є українська.

Про дієслова української мови подається така інформація:

морфологічна: вид; парадигми, у які включено регулярні віддієслівні форми дієприкметника, дієприслівника, форми -но/-то;

синтаксична: керування іменником, валентність, а також модельні приклади, які розкривають значення дієслова. Синтаксична інформація супроводжується італійськими паралелями - дієсловами з прийменниками керування, валентними ознаками й перекладом .

Словник можна використати для навчальних цілей (вправ, перекладу), а також як експериментальну базу для наукових досліджень.